Andres Václav

ANDRES, Václav, * 17. 9. 1894 Moravská Chrastová (část obce Brněnec) u Svitav, † ?, malíř, sochař

Pocházel z tkalcovské rodiny. Studoval kreslení na UMPRUM v Praze (1910–13) u E. Dítěte, L. Wurzla, L. Šalouna, K. V. Maška a K. Špillara, dále pak malbu na pražské AVU (1913 až 1920) u V. Bukovace a tamní malířskou speciálku (1920 až 1922) u V. Hynaise. Žil a pracoval v Praze. Maloval podobizny (Vlastní podobiznaPodobizna umělcovy choti), krajiny, lidové stavby (Staré dřevěné stavby na Jílovsku a Litomyšlsku), zátiší kuchyňská, květinová a s ovocem, kytice a náboženské obrazy (oltářní obraz Smrt sv. Václava pro kostel v Počátkách, pro pražský arcibiskupský seminář Křížová cesta). V řádovém domě křižovníků v Praze restauroval několik obrazů např. P. Brandla, V. V. Reinera, J. K. Lišky. Dále 1926–30 restauroval pro Chrámové družstvo v Pelhřimově Brandlovy obrazy v klášteře ve Lnářích, Brandlova Ukřižovaného v Dublovicích, Willmannův obraz v Milevsku a Maulbertschův v Želivi. Dále pracoval i jako řezbář (jesličky ve Vyšším Brodě, na Velehradě a v Brně-Židenicích) a sochař (sochy světců pro arcibiskupské gymnázium v Praze-Bubenči a pro kostel v Praze- -Vršovicích).

Zdroj: Tomanův slovník