Prodej předmětů

V případě, že chcete zhodnotit Vaše starožitnosti nebo jiné umělecké předměty a nechcete čekat na termín internetové aukce nebo nemáte chuť riskovat možnost, že Vámi nabízené dílo nedosáhne v aukci požadované ceny, nabídněte nám je do komisního prodeje, kde si můžete určit po vzájemné dohodě s našimi znalci výši prodejní ceny. Záleží pak jen na podmínkách trhu, zde si Váš předmět najde svého kupce.

Pokud dojde k prodeji Vašich předmětů, vyplatíme Vám dohodnutou částku poníženou o poplatek za zprostředkování, který činí 20% z prodejní ceny.

V případě, že se předmět neprodá, ŽÁDNÝ poplatek neplatíte.