Bartek Jiří

Bartek Jiří

regionální akademický malíř proslulý obrazy a obrázky z častých cest po Středomoří a Orientu
ve třicátých letech 20. století, údajně pochází z Nového Jičína.
* 18. 12. 1921 Ostrava - Poruba
Byl žákem arch. J. Místeckého
na Odborné škole pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí a profesorů Novotného a Sokola na VŠUP v Praze.

Zdroj: wikipedia