Bílý Miloš

Miloš Bílý

Narodil se 28.6.1905 v Plzní a zemřel 4.10.1959.

Studoval na AVU u prof. O. Nejedlého a na Academii des Beaux-arts u prof. Kupky. Ve 20. a 30. letech cestoval po exotických krajích, nejvíce ale maloval krajinu Čech, dramatické motivy z prostředí železáren, figurální motivy a portréty.

Zdroj: Tomanův slovník