Bulant Josef

nar. 26. 2. 1923 v Jihlavě
malíř, grafik, restaurátor, žije a pracuje v Jihlavě

Studoval v letech 1945–1949 na Státní grafické škole v Praze u profesorů Klíra a Beneše a potom v letech 1949–1953 na Akademii výtvarných umění u profesora Miloslava Holého a Bohuslava Slánského na škole restaurování a malířské techniky a technologie. Po absolvování školy se vrací zpět do své rodné Jihlavy, kde pracoval nejprve v sezoně 1956/57 jako výtvarník v Horáckém divadle, později v letech 1960–66 aktivně působil v místním pedagogickém institutu. V letech 1966–74 působil jako odborný asistent na Katedře estetické výchovy UJEP v Brně. Od r.1974 samostatný výtvarník. Člen SVU Vysočiny (1990-1996). V roce 2004 byla Josefu Bulantovi udělena Cena města Jihlavy za celoživotní dílo a přínos Jihlavě v oblasti výtvamictví.