Černý Václav

Václav Černý se narodil 1. července 1865 v Týništi č.p. 16  Josefu Černému, krejčímu a Anně, dceři zedníka z Horšic.  Vyučil se obuvníkem a odjel pracovat  do velkého závodu do Vídně, kde se seznámil s umělci, kteří jej nabádali ke studiu malířství. Nakonec ve Vídni vystudoval malířskou akademii.

Po studiích se vrátil roku 1887 do Plzně, kde pracoval na portrétech. Na výstavě obrazů v Praze v roce 1900 prodal dvě svá díla: "Chudý rybář" a "Ulovená kořist". Byl členem Umělecké besedy v Praze. Velmi často maloval krajinu a venkov. Pro přeštickou radnici namaloval panorama Přeštic a pro své přátele obraz Vícova a panorama Dolní Lukavice. Dle pamětníků si s sebou  nosil deskový fotoaparát, kterým zachytil různá zákoutí, které pak doma maloval.  Rovněž se zasloužil o vymalování obrazů do korouhví v lukavickém kostele sv. Petra a Pavla, odborně zrestauroval a vyčistil všechny oltářní obrazy a křížovou cestu.  Jeden z jeho obrazů (sv. Vojtěch, r. 1903) je uložen v Národopisném muzeu v Plzni. Na popisu k obrazu je uvedeno: „Sv. Vojtěch, olejomalba na plátně, světec v celé postavě v bílém rouše s růžovou kapucí a mitrou na hlavě žehná české zemi. Vlevo klečící mnich drží berlu, vpravo v pozadí Zelená hora, vpravo dole: V. Černý, Letiny. Rozměry obrazu jsou 65 x 95 cm a je v zlaceném rámu. Vzadu na obrazu se nachází nápis: „Darováno kapli sv. Vojtěcha od řídícího učitele Bartoloměje  Stehlíka a manželky jeho Anny v Druzdové 23. dubna 1903.“  V Dolní Lukavici namaloval např. zámecký rybník, různé pohledy na ves. Pravděpodobně poslední obraz dokončil v roce 1950, tedy krátce před smrtí. Jednalo se o pohled na Dolní Lukavici z Hořice.