Fischer Jan

Jan Fischer 
Narodil se 22. ledna 1907 v Praze. Vystudoval právnickou fakultu Univerzity Karlovy. V roce 1938 zahájil spolupráci s Jaroslavem Foglarem. Do Mladého hlasatele nakreslil 107 příběhů Rychlých šípů, do Vpředu 105 a do Junáka 4. Zemřel 8. ledna 1960 v Praze. 

Zdroj: wikipedia