Hladký Václav

Narozen 31.1.1921 v Praze.

Malíř a umělecký průmyslový výtvarníkv Praze XII. Žák um.prům.školy v Praze /1940 - 1944 , Kysela, Jos.Novák /. Věnuje se nástěnné malbě všeho druhu, krajinářství a figur.komposici. Studijní cesta po Slovensku a Itálii. Dostal I.cenu v soutěži pro firmu Baťa ve Zlíně.  

Zdroj: Tomanův slovník