Hora Václav

Narozen 10.6.1902 v Plzni. Malíř-krajinář v Plzni. Učil se malířství u Ferd.Engelmullera  v Praze / 1921 - 1922/. Největší souborná výstava byla v Plzni v dubnu 1944.

Zdroj: Tomanův slovník