Janus Jindřich

Janus Jindřich / 1912 - 1985 /

Narodil se 5. 7. 1912 v Plzni. Malíř a učitel v Plzni. Studoval soukromě u malíře prof. Pořického, Krátkého i odborného učitele Eisenreicha v Plzni. Studijní cesty konal po Itálii a Německu. Maluje figurální náměty, zátiší i krajiny.

Zdroj: Tomanův slovník