Kavan Jan

Akademický malíř a grafik Jan Kavan se narodil 8. března 1947 ve Zlíně. Dětství prožil na pražské periferii v tehdy pitoreskních starých Holešovicích. V letech 1963–1966 studoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Praze na Žižkově a později Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, kde pod vedením profesorů A. Strnadela, J. Trnky a Z. Sklenáře navštěvoval ateliér grafiky a ilustrace. V roce 1972 absolvoval u Z. Sklenáře. V současné době žije a pracuje v pražské Troji.

Těžištěm jeho tvorby je kresba a volná umělecká grafika. Převážně figurální kompozice jsou většinou oproštěny od jakéhokoli konkrétního prostředí – jejich proscénium vymezuje pouze plocha papíru. Nadbytečný je i kostým. Nahé tělo je nadčasové stejně jako lidská duše. Kresby jsou většinou vytvořeny v kombinaci s technikou airbrush.

V umělecké grafice nejčastěji pracuje v hlubotiskové technice leptu, kterou obohacuje o barevné soutisky tvarovaných matric. V oblasti užitého umění se uplatňuje jako příležitostný ilustrátor, tvůrce ex libris a také navrhuje poštovní známky. V těchto oborech získal řadu ocenění.

V České republice i v zahraničí uspořádal kolem 60 autorských výstav a je tam zastoupen i ve sbírkách. Je členem Sdružení českých umělců grafiků Hollar. V letech 1997–2010 pedagogicky působil na Vyšší odborné škole a Střední umělecké škole V. Hollara v Praze, kde se zasloužil o akreditaci ilustrátorského oboru. V současnosti zastává předsednickou funkci v komisi pro tvorbu poštovních známek při České poště. Je také dlouholetým kurátorem nekomerční Galerie u lávky v Praze-Troji.

Zdroj: wikipedia