Kazdová Milada

Kazdová Hirková Milada

* 14.8.1911 Taškent (Střední Asie) 
+ 1.8.2001 Říčany 
grafička, malířka

Malířka, grafička, kreslířka, ilustrátorka, sochařka. studovala AVU v Praze u J. Kulce a T. F. Šimona. Studijní cesty do Francie, Itálie, Jugoslávie, NSR a Rumunska. Členka SČUG Hollar. Navrhovala poštovní známky, pravidelně vystavovala na Zlínských salonech. Zastoupena ve sbírkách NG v Praze, Středočeské galerie v Praze, GU Karlovy Vary, OGU Zlín aj.