Koudelka František

František Koudelka(1896-1976) sochař a malíř. Studoval u prof.Mullnera a von Helmera ve Vídni 1917-18, u prof.Šturssy a Thieleho na AVU v Praze 1918-20, studijně pobýval v Paříži a Londýně 1920-23. Nad sochařskými portréty brzy převládla malba, v níž přešel ke krajinářským motivům.

Zdroj: Wikipedia