Krčmářová Inka

Inka Krčmářová-Křížková (10. května 1900 Praha – ?) je česká malířka, grafička a uměleckoprůmyslová výtvarnice. Soukromě studovala u Aloise Kalvody, profesora Rudolfa Vejrycha a Jindřicha Hlavína. Následně mezi roky 1922 a 1924 vystudovala pražskou Uměleckoprůmyslovou školu. Ve své tvorbě se specializovala na motivy z Orlických hor. Účastnila se výstav Kruhu výtvarných umělkyň a prezentovala své dílo též na přehlídkách tvorby ikonografie Žamberecka roku 1940.

Zdroj: Wikipedia