Levora Vladimír

Narodil se 14. 7. 1920 v Křižovicích u Klatov a zemřel 27. 5. 1999.

Studoval výtvarnou výchovu u F. Kolihy, J. Krátkého, J. Weniga na Pedagogické fakultě v Plzni. Pracoval jako výtvarník závodu Kozak v Klatovech a v tamějším divadle, pak byl ředitelem galerie v Klenové, o jejíž vznik se zasloužil. Zabýval se volnou malířskou a grafickou tvorbou, převážně krajinomalbou. S M. Holým vytvořil několik nástěnných maleb a sgrafit, podílel se na restaurování sgrafit na budově plzeňské radnice. Vystavoval s SČVUT a skupinami Mládí, TSMR, a dalšími. V 80. letech vystavoval v Klatovech s P. Maurem. Zastoupen ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni, Galerie výtvarného umění v Chebu, Galerie umění v Karlových Varech, Okresního muzea v Klatovech a jinde.

Zdroj: Chagall

Ukončené aukce

Levora Vladimír
Statek

Pastel v kombinaci s akvarelem, paspartováno, pod sklem, rozměry 42 x 52 cm, pasparta 26 x 40 cm.

Vyvolávací cena
800 Kč
Prodáno za
901 Kč

Příhozy 3

Účastníci 2

Konec aukce 13. 12. 2016 20:16:00

ID: 188