Matějčková Myšková Kamila

Kamila Matějčková-Myšková se narodila 22. listopadu 1911 v Lužici u Hodonína. Její otec, přednosta železniční stanice, měl velké výtvarné nadání a studoval na mnichovské akademii výtvarného umění. Studií se však musel z rodinných důvodů vzdát. Budoucí malířku přitahovalo výtvarné umění stále víc, a proto se přihlásila do malířské školy Janka Alexyho, nově založené v Piešťanech. Odtud odešla v roce 1936 na Akademii výtvarných umění v Praze, kde nejprve studovala u profesora Loukoty, a později přešla do krajinářské školy profesora Otakara Nejedlého. Právě zde získala Kamila Matějčková nejvíce poznatků, které využívala v pozdější tvorbě. V roce 1947 zakončila studia absolutoriem Akademie výtvarných umění s přiznáním třetí ceny od profesorského sboru.
Velmi brzy po ukončení studií nalezla téma pro své malířské počínání, ve kterém spatřovala své životní poslání. Předlohou a inspirací se jí stala místa spjatá s českými hudebními i literárními osobnostmi – Bedřichem Smetanou, Aloisem Jiráskem, Antonínem Dvořákem, Boženou Němcovou a jinými. Na Náchodsku strávila několik let. Náměty pro její tvorbu se staly památky České Skalice, Ratibořic i blízkého okolí. Její pozornosti však neunikla ani malebná česká krajina prostá literárních a hudebních stop. Na obrazech tak nalezneme četná zátiší, rybníky, potoky a říčky, lávky i mosty. Na svých plátnech vyobrazovala krajinu za pomoci metody realistického malování, tlumených barvených tónů s jemnými kontrasty světla a stínu. Vysokou úroveň jejich prací dokládá i účast na výstavách v zahraničí například v Peru nebo v kanadském Montrealu.

Kamila Matějčková-Myšková zemřela 13. července 2001 v nedožitých devadesáti letech v Liberci, kde strávila více než polovinu svého života.

Zdroj: wikipedia