Mikoláš Aleš

Narodil se 18. 11. 1852 v Miroticích u Písku a zemřel 10. 7. 1913 v Praze.

Kreslíř, ilustrátor a malíř obrazů z vlasteneckých dějin a lidových písní českých a zakladatel národní malířské tradice.

V letech 1869 – 1876 studoval na malířské akademii v Praze u prof. M. Trenkwalda a J. Sweertse. V letech 1875-1876 vykonal jednoroční vojenskou službu u uherského pluku č. 25 v Újezdských kasárnách v Praze. Jeho první samostatnou prací byla roku 1875 “Čechie v slávě”. Roku 1879 obdržel spolu s Františkem Ženíškem pod heslem “okřídlená paleta” první cenu v soutěži o výzdobu Národního divadla. 

Zdroj: Tomanův slovník