Němeček Aleš

Aleš Němeček (narozen 8. dubna 1923 v Luži, zemřel 27. září 2001), povoláním učitel s aprobací matematika, deskriptivní geometrie a výtvarná výchova.

  • Pedagog a výtvarník, nar. 8. 4. 1923, byl chroustovickým občanem v letech 1951 - 1975. Zastával místo zástupce ředitele ZDŠ, vyučoval matematiku a výtvarnou výchovu. Byl vedoucím kina, scénografem ochotnického divadla. Je autorem sborníku 200 let ochotnického divadla v Luži V Chrudimi měl několik výstav obrazů.Věnoval se též plakátové tvorbě a scénografii. Zemřel 27. 9. 2001. 

Zdroj: wikipedia