Panuška Jaroslav

Narodil se 3. 3. 1872 v Hořovicích a zemřel 1. 8. 1958 v Kochánově nad Sázavou.

Malíř krajin a  fantastických a strašidelných pohádkových výjevů.

Studoval na pražské Akademii u Julia Mařáka v letech 1892 - 1898 a u Maximiliána Pirnera v letech 1889 - 1890.  V letech 1887 - 1889 pobýval u otce pracujícího jako geometr v Bosně. Roku 1889 cestoval do Drážďan a Mnichova. Za otcem na Balkán jel opět roku 1890 a 1893, kdy navštívil i Benátky. Od roku 1926 trvale žil v Kochánově nad Sázavou. Typická je pro něj tvorba z přelomu století, která se váže k symbolismu a která obohacuje úzkostné a strašidelné vize o groteskní polohu. Časté jsou i pohádkové motivy. Roku 1905 vyšla kniha Letní noc V. Říhy, k níž vytvořil obrazový doprovod. Vedle toho maloval zhruba od roku 1907 koloristicky bohaté, impresivně laděné krajiny. Jeho záliba v historii a archeologii se promítla i do obrazů inspirovaných minulostí a obrazových rekostrukcí pravěkých sídlišť a starých památek.

Malíř, ilustrátor, typické je pro něj fantastično, bizardno, pohádkovo až strašidelno.
 Narodil se v Hořovicích v čp. 84. Jeho otec, státní geometr, bydlel ve Valdecké ulici nad synagogou (dnešní českobratrský kostel). Jaroslav však strávil v Hořovicích pouze dětství (do 11 let) a nikdy se sem k delšímu pobytu nevracel. Od osmdesátých let byla jeho bydlištěm Praha, kde nejprve maturoval na Smíchově a pak s několikerým, vždy dočasným přerušením, studoval v letech 1889-1898 na Výtvarné akademii. Nejprve se učil u figuralisty Maxmiliána Pirnera (1854-1924) a pak u krajináře Julia Mařáka (1832-99), který se svou školou pracoval v Lochovicích. Nějaký čas pobýval ve Světlé nad Sázavou, kam r. 1921 zavedl i Jaroslava Haška. Od roku 1926 pobýval už trvale ve východočeském Kochánově ve vlastnoručně vybudovaném jednopatrovém srubu. Zemřel v Praze v roce 1958. 
 Na rodný kraj rád vzpomínal a patrně jím byl i ovlivněn. Panuškova babička byla vyhlášená ranhojička a zaříkávačka a malý Jaroslav s ních chodil "po návštěvách" a pozoroval léčení a zaříkávání. V době jeho dětství byly navíc Hořovice podbrdským městečkem, ztraceným mezi hlubokými brdskými lesy na jedné a křivoklátskými hvozdy na druhé straně, v nichž se odehrávalo ledacos tajemného a hrůzostrašného.

Zdroj: Tomanův slovník