Podsedník František

Malíř a krajinář v Sušici. Mimo jiné namaloval v r. 1927 oponu místního divadelního spolku.

Zdroj: wikipedia