Porš Gustav

Narodil se 2.2.1888 v Chrudimi a zemřel 2. 5. 1955 ve Skutči.

Malíř krajin a grafik.

Jeho první učitelem byl Václav Jansa, ale navštěvoval také večerní školu prof. Jaksche na umělecko průmyslové škole. Po roce byl přijat na Akademii umění v Praze. Zde byl v letech 1912-1915 žákem prof. Vlaho Bukovace a Jana Preislera. Po válce podnikl studijní cestu po Bosně, Hercegovině a Dalmácii. Studoval též grafické techniky u prof. C. Vondrouše. 
Je známý především jako krajinář, tvořil především na Vysočině, ve Skutči a v Železných horách. 

Zdroj: Tomanův slovník