Raunerová Dana

Dana Raunerová se narodila 5. 4. 1955 v Chebu s drobnými přestávkami učí na školách s výtvarným zaměřením – od r. 1995 na SSUPŠ Zámeček v Plzni – Radčicích, a to především malbu, kresbu a navrhování. Kromě kresby tuší a rákosem, popř. kolorované akvarelem je její doménou malba akrylem.

V minulosti se též věnovala práci s hlínou – vytvářela komorní keramické objekty. V téže době pak tvořila i pletivové kašírované objekty větších rozměrů, jejichž základním rysem byla spontánní barevnost a humor. Pro Divadlo dětí Alfa v Plzni vytvořila čtyři scénografie včetně loutek.

Zdroj: wikipedia