Schiller Milan

Akademický malíř Milan Schiller ( 1914-2002) malíř a restaurátor, absolvent Akademii výtvarných umění v Praze u prof. J. Obrovského a O. Nejedlého. V jeho díle převažuje zejména krajinomalba, zaujala jej také městská zákoutí v Praze a krajina jižních Čech, Polabí u Děčína. Významné jsou také jeho restaurátorské práce jako např. opravy chrámu Sv. Mikuláše v Praze. 

Zdroj: Tomanův slovník