Schmitt Josef

Narozen 24.7.1896 v Plzni, zemřel 29.7.1976 v Rudě nad Moravou. Malíř. Jako šifru používal označení Joža.

Maloval zpustošené městské periférie, např. Plzně. Podnikl studijní cesty do Itálie, na Sicilii a do Alžíru. Maloval i podobizny. Několikrát vystavoval se Spolkem výtvarníků plzeňských a se  Sdružením západočeských výtvarných umělců v Plzni.

Zdroj: Wikipedia