Skála Václav

22. června 1976 zemřel v Čerčanech malíř, grafik a pedagog Václav SKÁLA.

Václav Skála se narodil 22. června 1900 v Hlinsku v Čechách. V letech 1915 - 1924 studoval u prof. Hofbauera a Kysely na umělecko-průmyslové škole v Praze. V roce 1932 nastoupil jako učitel kreslení na Střední průmyslovou školu textilní v Ústí nad Orlicí. Tam vyučoval až do roku 1950. Následně pracoval jako návrhář a propagační pracovník v podniku Perla v Ústí nad Orlicí.

Maloval podobizny, figurální a dekorativní obrazy a krajiny. V grafice užíval především dřevorytů a linorytů. Motivy čerpal nejenom z rodného Hlinska, ale i z Ústí nad Orlicí. Řada jeho obrazů pochází také z jeho studijní cesty na Slovensko.

Zdroj: Wikipedia