Špillar Jaroslav

Narodil se 11. 10. 1869 v Plzni a zemřel 30. 11. 1917 v Dobřanech.

Akademický malíř, figuralista.

Byl starším bratrem malíře Karla Špillara. Od roku 1855 navštěvoval uměleckoprůmyslovou školu v Praze, byl žákem Františka Ženíška a Jakuba Schikanedera. Odtud přestoupil na pražskou Akademii k profesoru Pirnerovi a studoval zde v letech 1887 - 1892. Od roku 1890 do roku 1901 vystavuje v Rudolfinu své genry. Téhož roku se usadil ve svém rodném Pošumaví a studoval lid v okolí Postřekova a začal malovat výjevy ze života Chodů a tím se stal populárním. Jeho krajinářské zimní studie z Domažlicka patří k jeho nejlepším pracem. Roku 1900 cestoval do Itálie, odkud si přinesl nové motivy k tvorbě mořského pobřeží a moře z oblasti Livorna. Již od roku 1899 pořádal souborné výstavy.  V roce 1904 byla jeho tvorba ukončena, neboť náhle duševně onemocněl.

Zdroj: Tomanův slovník

Ukončené aukce