Ulšmíd Václav F.

Narodil se 30. 4. 1903 v Praze.

Malbu studoval u J. Rýdla, Al. Kalvody a na Ukrajinské akademii v Praze. 
Byl impresionistou, krajinářem a po Kalvodovy mu zůstal smysl pro vyhledávání romantiky a krásy české krajiny, kterou rád oživoval lidem. Byl malířem i grafikem, ale jeho grafické práce jsou málo známé a většinou jsou v soukromém majetku. Studijně pobýval ve Francii, Německu a hlavně na Balkáně (1935). Některá díla z této doby jsou v majetku ministerstva školství v bývalé Jugoslávii a cestovních kanceláří.

Zdroj: wikipedia