Zikmund Miroslav

Miroslav Zikmund (10. června 1931 Plzeň – 1. prosince 2004 Plzeň) byl český malíř a restaurátor. Působil v Plzni a věnoval se zvláště olejomalbě. Studoval grafiku a malbu na střední umělecké škole v Praze. V roce 1971 složil mistrovské zkoušky z muzejního konzervátorství. Byl členem Unie výtvarných umělců ČR a Mezinárodní organizace výtvarných umělců. Jeho díla zdobí veřejné i soukromé sbírky v České republice, Velké Británii, Nizozemí, Francii, Itálii, Kanadě, Mexiku, Španělsku i USA.

Zdroj: wikipedia